Fjárhagsáætlun 2019 afgreidd í sveitarstjórn

18.12 2018 - Þriðjudagur

Sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps hefur afgreitt fjárhagsáætlun næsta árs. Á síðasta fundi sveitarstjórnar á árinu 2018 sem haldinn var þann 13. desember sl. fór fram síðari umræða um fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árin 2019-2022. Allar upplýsingar um áætlunina, fyrir 2019 og 3ja ára áætlunina 2019-2022, er að finna í fylgigögnum fundargerðar sveitarstjórnar hér á síðunni. Samkvæmt samþykktri áætlun sveitarstjórnar Vopnafjarðarhrepps er þess vænst að rekstrarniðurstaðan verði jákvæð tæpar 79 milljónir króna. Áætlaðar fjárfestingar á árinu 2019 eru 134,5 milljónir króna og er reiknað með lántöku til að mæta fjárfestingum ársins.

 

Helstu forsendur áætlunar.

 

Skatttekjur eru áætlaðar um 650 m.kr. á árinu 2019 samanborið við 600 m.kr. á árinu 2018 og er hækkun skatttekna því um 8,2%. Meginskýringin er fyrirhuguð hækkun á kjarasamningum, hækkun á fasteignasköttum upp á 10,5%, atvinnuuppbyggingaráformum sveitarfélagsins og 10% hækkun á jöfnunarsjóðsframlögum.

 

Útsvarshlutfall er óbreytt á milli ára, áfram eru heimildir fullnýttar til að standa undir rekstri og afborgunum lána í A-hluta. Álagningarprósenta útsvars á árinu 2019 er því 14,52% og eru áætlaðar útsvarstekjur 386 m.kr. en voru 358 m.kr. á árinu 2018. Hækkunin er áætluð um 7,8% á milli ára.

 

Fasateignaskattur mun haldast óbreyttur á milli ára og önnur gjöld svo sem vatns- og holræsagjald sem og lóðaleiga.

 

Jöfnunarsjóðsframlög eru áætluð 207 m.kr. og hækka um 12% á milli ára og munar mestu um leiðréttingu á grunnskólaframlagi.

 

Laun og launatengd gjöld eru áætluð að nemi 691 milljón króna á árinu 2019,er hækkun á milli ára um 6,4%. Annan rekstrarkostnað má nefna fjármagn til viðhalds fasteigna, aukið fjármagn til leikskóla- og dagvistunar vegna fyrirséðrar fjölgunar í leikskóla, verkefni tengd innleiðingu persónuverndarmála, endurskoðun aðalskipulags og niðurgreiðsla láns.

Samanber að ofan eru fjárfestingar ársins 2019 áætlaðar 134,5 milljónir króna og er langstærsti einstaki liðurinn bygging vallarhúss við Vopnafjarðarvölll en undir liðinn æskulýðs- og íþróttamál eru áætlaðar 81 m.kr. Verður byggingin fjármögnuð með lántöku að upphæð 75 m.kr. en auk heldur er þess vænst að til byggingarinnar komi framlag KSÍ allt að 15 m.kr.

 

Lokið verði lagningu ljósleiðara í dreifbýli sveitarfélagsins og var stærsta einstaka verkefnið á brátt liðnu ári. Tekjur af tengigjöldum og styrkveitingu ríkisins koma á móti ljósleiðaraframkvæmdinni. Í fræðslumál fara 15 m.kr. og vegur þyngst endurbætur á sparkvelli skólalóðar. Til fráveituframkvæmda eru lagðar til 8 m.kr. við brunn í Skálanesvík og er hluti stærri framkvæmda. Í leiguíbúðir aldraðra eru áætlaðar 12 m.kr. en áætlanir miða að því að breyta 4 litlum íbúðum í Sundabúð í 2 stærri. Gatnaframkvæmdir við Sigtún eru á áætlun sem og endurbætur/breytingar á búningsklefum sundlaugar.

 

Fjárfesting ársins er þessi skv. áætlun sveitarstjórnar:

 

A-hluti:

Fræðslumál                                                                                         15 milljónir króna

Æskulýðs- og íþróttamál                                                                      81 m.kr.

Brunamál                                                                                              2 m.kr.

Samgöngur                                                                                           4 m.kr.

 

Eignasjóður:

Ljósleiðari                                                                                             1.2 m.kr.

Þjónustumiðstöð                                                                                   2.8 m.kr.

Viðhald                                                                                                  3 m.kr.

 

B-hluti:

Hafnarsjóður                                                                                        1.5 m.kr.

Fráveita                                                                                                8 m.kr.

Félagslegar íbúðir                                                                                 2 m.kr.

Sundabúð                                                                                             2 m.kr.

Leiguíbúðir aldraðra                                                                            12 m.kr.

 

Samtals                                                                                              134,5 milljónir króna
Tungumál


Skipta um leturstærð


LeitFlýtileiðir